skip to Main Content
Alice Schippers

Alice Schippers

Alice Schippers is sinds 1 januari 2021 bijzonder hoogleraar Disability Studies aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij is al ruim dertig jaar betrokken bij kennisontwikkeling en onderzoek in het brede gehandicaptenveld, zowel nationaal als internationaal. Zij is daarnaast directeur van stichting Disability Studies in Nederland en vice-president van IASSIDD, de internationale wetenschappelijke onderzoeksvereniging voor verstandelijke – en ontwikkelingsbeperkingen. In haar dagelijkse leven zijn ‘labels’ en bijbehorende (on)mogelijkheden vanzelfsprekend, verfrissend en soms confronterend.

Back To Top