skip to Main Content
Aart Van Der Gaag

Aart van der Gaag

Aart van der Gaag (69) is commissaris van het 100.000 banen project voor VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland.

Hij werd in september 2014 benoemd in deze rol. Uit de cijfers tot nu toe blijkt dat het project banenafspraak door het bedrijfsleven zeer succesvol wordt ingevuld. Tot en met 2017 werden er ruim 30.000 plaatsingen gerealiseerd, 7.000 meer dan de target.  Van der Gaag vervulde hiervoor allerlei rollen op de arbeidsmarkt, zo was hij directeur van het arbeidsbureau en leidde hij twee van de grootste uitzendorganisaties en was zowel directeur als voorzitter van de ABU Algemene Bond voor Uitzendondernemingen.

Back To Top