skip to Main Content

In de afgelopen jaren zijn er enorme stappen gezet als we kijken naar levenskwaliteit van mensen met o.a. Downsyndroom, beeldvorming rondom o.a. Downsyndroom en -in het verlengde daarvan- inclusie van mensen met een beperking in de maatschappij. Dat komt bijvoorbeeld door betere medische voorzieningen en Early Intervention. Maar beeldvorming heeft zeker ook een grote rol gespeeld.

Onbekend maakt onbemind. Meer en betere informatievoorziening en programma’s op televisie geven een mooi beeld van Downsyndroom in de huidige tijd.

Voor onze publieksprijs – de Oscar onder de Awards- hebben we 3 mensen gekozen die een grote rol hebben gespeeld in levenskwaliteit en/of positieve beeldvorming. Het publiek mag bepalen wie van hen de speciale oeuvre Award het meest verdient. Daarvoor hebben wij geen Oscar, maar een Pablo. Deze Award heeft zijn naam gekregen van de bekende acteur Pablo Pineda.

Pablo is afgestudeerd in de richting opvoedingspsychologie en werkt als leraar. Hij was de eerste student met Downsyndroom die een universitaire graad behaalde. Ook speelde hij de hoofdrol in de film Yo También die gebaseerd is op zijn leven. Hij wil carrière maken in zijn vak en zegt dat Downsyndroom hem niet heeft weerhouden een normaal leven te leiden: “Voor mij is het een persoonlijke karakteristiek. Ik voel me goed en gezond. We moeten niet als ‘ziek’ behandeld worden. Je moet de nadruk leggen op wat je kan.”

Pablo zegt dat je moet kijken naar mogelijkheden en daar sluiten we ons graag bij aan!

DE WINNAAR VAN DE PABLO AWARD 2018 IS MICHEL WEIJERMAN!

Copyright fotograaf Michel Porro©

Johnny de Mol

Johnny de Mol was de eerste die vond dat mensen met een beperking ook prima konden meewerken aan een televisieprogramma. Maar toen hij zijn plan deelde om een programma te maken waarin hij mensen met een verstandelijke beperking zou volgen, was men bij de omroepen eerst sceptisch. Hij was er echter heilig van overtuigd dat er een programma moest komen waarin nu eens te zien was wat mensen met een beperking wél kunnen. “Er was toch een beetje een taboe, zo van verstandelijk gehandicapten kunnen niet zoveel als wij. En dat is gewoon niet waar. Ze kunnen juist ontzettend veel en dat wil ik laten zien.” Hij zette door en sinds 2008 maakt hij met groot succes programma’s waarin mensen met een beperking centraal staan. Zijn programma’s zijn integer en geven een realistisch beeld. Ze hebben er aan bijgedragen dat mensen anders zijn gaan kijken naar mensen met een beperking.

Johnny is een belangrijke influencer waar het gaat om beeldvorming. Natuurlijk door zijn programma’s, maar vooral door de respectvolle manier waarop hij omgaat met mensen met een beperking. Als bekende Nederlander heeft hij een voorbeeldfunctie voor velen en vooral daarom is zijn inzet van groot belang voor jongeren. Hij heeft absoluut zijn droom waargemaakt en heeft met zijn programma’s laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking heel veel kunnen. Waarvoor dank!

Fotograaf (Hugo Potharst) & Food Inspiration

Thijs Swinkels

Thijs Swinkels is de oprichter en mede-eigenaar van de franchise formule Brownies&downieS. Wij vinden hem een pionier op het gebied van inclusie van mensen met een verstandelijke beperking in de horeca. Hij maakte van Brownies&downieS een begrip en bracht mensen met een verstandelijke beperking in direct dagelijks contact met onze maatschappij, waardoor drempels wegvielen..

Hij woont samen met Marlies in Veghel en is trotse papa van Guusje (6), Morris (4) en Giem (2). Opgegroeid in een klassiek arbeidersgezin, had Thijs van kleins af aan één droom: brandweerman worden net zoals zijn vader, peetoom en opa.

Na vele omzwervingen in zijn studie kwam Thijs uiteindelijk terecht op de opleiding Sport&Bewegen in Tilburg. Na een prachtige stageperiode op de Bernadetteschool in Oss, waarbij Thijs voor het eerst leerde werken met mensen met een beperking, ontstond in de zomer van 2010 het idee van Brownies&downieS. In september van dat jaar kwam die droom daadwerkelijk uit: Brownies&downieS in Veghel werd geopend. Vanaf dag 1 bleek het concept een doorslaand succes, vanwege onder andere het commerciële karakter van de formule. Brownies&downieS is een commerciële organisatie met een groot maatschappelijk hart en die combinatie maakt de organisatie ijzersterk.

Wat begonnen is als een avontuur in het Brabantse Veghel, is ondertussen uitgegroeid tot een landelijk opererende franchiseformule met uiteindelijk nog steeds hetzelfde doel: zoveel mogelijk jongens en meiden kennis laten maken met arbeid in een normale omgeving en hen kansen bieden op betaalde arbeid.

De ideeën en dromen zijn nog lang niet op. Zo liggen er zelfs ideeën voor een eigen academie en is het einde van de groei nog niet in zicht. Die jongensdroom is overigens wel uitgekomen. Naast zijn mooie job als oprichter en mede-eigenaar van Brownies&downieS is hij ook inzetbaar bij de vrijwillige brandweer in zijn woonplaats Veghel.

Michel Weijerman

Michel Weijerman is een pionier op medisch gebied. Hij  kan zich er nu nog boos over maken: Die oog­arts, ergens in de peri­fe­rie, die zo’n vijftien jaar gele­den een baby’tje met het syn­droom van Down op zijn spreek­uur kreeg, om het te con­tro­le­ren op even­tu­e­le staar, het kind­je aan­keek en zei: ‘Ik dacht dat deze kin­de­ren niet meer gebo­ren wer­den’. En daar­na tegen de ouders zei: ‘Wat komt u hier eigen­lijk doen’?

Het geeft vol­gens Michel de kern weer: som­mi­ge art­sen weten maar wei­nig van kin­de­ren met Downsyndroom. Die onwe­tend­heid en oner­va­ren­heid leid­den vaak tot tegen­strij­di­ge advie­zen, onzekerheid bij ouders en te weinig of verkeerde zorg voor mensen met Downsyndroom.. Michel zet­te daarom de aca­de­mi­sche Down­po­li op, waardoor de huidige generatie kinderen en jongvolwassenen met Downsyndroom geïntegreerde zorg kreeg. Down­syn­droom is zijn pas­sie. Niet het gene­zen ervan, maar wel het beper­ken en/​of oplos­sen van de medi­sche pro­ble­men die Down­syn­droom soms met zich mee­brengt. Door een protocol dat hij initieerde, weten inmiddels veel artsen waarop ze moeten letten, zodat problemen snel ondervangen of zelfs voorkomen kunnen worden. Met meer kansen op ontwikkeling en dus een betere kwaliteit van leven tot gevolg!

Na het zien van dui­zen­den patiënten met Down­syn­droom, is hij in Neder­land DE auto­ri­teit op het gebied van Down­syn­droom. Boven­dien is hij de groot­ste vriend van zijn patiënten met Down. In alle geval­len weder­zijds. Hij is er van over­tuigd dat het ver­be­te­ren van de levens­kwa­li­teit van men­sen met Down ertoe kan lei­den dat Down als min­der belas­tend wordt erva­ren en dus zal leiden tot snel­le­re inclusie.

Back To Top